ממריאים לענן: לחשוף את התוכן של הקופסה השחורה

In their journey towards cloud computing and the mobile world, Oracle Forms users need to overcome the obstacle of the “Black Box” of the business logic.